Usuwanie zapachów dymu nikotynowego

Ozon to skuteczne rozwiązanie eliminujące zapachy papierosów zarówno w domu, jak i w pojazdach.
Papierosy zawierają ponad 4000 substancji chemicznych, w tym ponad 60 substancji rakotwórczych. W konsekwencji emisja dymu tytoniowego to aerozol zawierający około 17 klas chemicznych. Głównymi składnikami są tlenek węgla i cyjanowodór.
Ozon rozkłada długołańcuchowe węglowodory na prostsze kompleksy i zamienia z powrotem w tlen.